Servicii de proiectare faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere prin mansardare, reabilitare și modernizare Grădiniță „Sf. Maria” Comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău”


  Nume Data Fișier
3.2. TEMA DE PROIECTARE – Gradinita 12/03/2024 Descarcă
6 Instrucțiuni ofertanti-AD-servicii DALI 12/03/2024 Descarcă
3.1. Nota conceptuala_Gradinita 12/03/2024 Descarcă
3. Caiet de sarcini DALI Gradinita SF Maria 12/03/2024 Descarcă
3.3. contract- Servicii DALI Gradinita SF Maria 12/03/2024 Descarcă

Oferta (tehnică și financiară) împreună cu documentele de calificare și alte documente însoțitoare se va transmite Autorității contractante astfel încât aceasta să poate fi primită cel târziu la data 18.03.2024 ora 15:00 indicate si în prezentul anunț publicat