Tradițiile şi meșteșugurile populare au fost menținute, acestea fiind în prezent reprezentate şi menținute în viață de un număr mare de persoane.
În zestrea etnografica a comunei Nicolae Bălcescu se adaugă folclorul muzical si coregrafic, expresia unei bogate activități spirituale. Folclorul oglindește realitățile vieții sociale și economice, gândurile, năzuințele și lupta poporului pentru o viață mai bună.
Deși nevalorificat în totalitate, folclorul comunei Nicolae Bălcescu a păstrat autentice valori artistice din domeniul cântecului și dansului popular care astăzi se practică mai mult
la nunți sau cu ocazia unor spectacole organizate pentru pastrarea tradițiilor, de către grupuri.
Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Nicolae Bălcescu prin promovarea potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de agrement.

Obiective operaționale:

 Dezvoltarea infrastructurii turistice.
 Crearea condițiilor pentru dezvoltarea de nișe în domeniul turismului de agrement şi agroturism şi transformarea acestora în principala atracție a comunei Nicolae Bălcescu fapt ce va determina dezvoltarea economică şi socială a comunei.

Activităţi şi operaţiuni:

Obiectivul operațional Dezvoltarea infrastructurii turistice
 Acordarea de facilitați agenților economici care investesc în turismul de agrement care va conduce la transformarea comunei în destinație turistică;
 Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni agroturistice) capabile să asigure un minim de spații de cazare în zonă, facilități necesare pentru dezvoltarea oricărui tip de turism;
Obiectivul operațional Transformarea obiectivelor culturale din comuna Nicolae Bălcescu în obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic
 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de schimburi cultural-turistice;
 Derularea de evenimente culturale care să devină tradiţionale;
 Promovarea obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin internet, pliante și broşuri.