În componența comunei Nicolae Bălcescu intră astăzi un număr de cinci sate: Nicolae Bălcescu (centrul administrativ al comunei, situat în jumătatea de est a acesteia, de-a lungul drumului național DN2 care străbate comuna de la nord la sud), Galbeni (situat spre extremitatea de sud-est a comunei, spre linia de hotar cu comunele Faraoani, Gioseni și Tamași), Lărguța (amplasat spre extremitatea vestică a comunei, spre linia de hotar cu comuna Livezi), Valea Seacă și Buchila (ambele în partea nordică a satului Nicolae Bălcescu, dezvoltate pe linia mediană nord-sud a comunei, marcată pe DJ 119).
Unele dintre aceste sate au oscilat, de-a lungul timpului, între statutul de cătune, respectiv de sate. Astfel, în satul Valea Seacă, menționăm existența la un moment dat al cătunelor: Albeni, Bălțata, Verșești, Buchila, Florești, Frăsinoaia, Rujinca, Dămocul. Albeni a fost o vreme cătun al satului Valea Seacă, apoi sat separat, fiind înglobat astăzi în satul Valea Seacă. Bălțata a fost, deopotrivă, catun al satului Valea Seacă și sat separat de acesta din urmă, astăzi fiind integrat în comuna Sărata; Buchila a fost, deasemenea, atât cătun al satului Valea Seacă, cât și sat separat. În sfârșit Galbeni și-a păstrat până astăzi statutul de sat distinct, asemenea satului Lărguța. La această situație a contribuit desigur și distanța mai mare față de centrul administrativ al comunei de reședință.