Denumire Obiectiv Investitii Stadiu Sursa de finantare Valoare Ctr. Finantare lei (eligibil)
Reabilitarea energetică a Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău în desfasurare PNRR – Componenta C10- Fondul Local 0,00
DOTARE CĂMINE CULTURALE, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU în desfasurare 7.6 PNDR 2014-2020 887.504,81
Modernizare drumuri locale in satele Nicolae Bălcescu, Valea Seaca, Galbeni și Buchila din Comuna Nicolae Bălcescu, Judeţul Bacău în desfasurare Programului Național de Investiţii ”Anghel Saligny” 8.098.183,74
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE NICOLAE BALCESCU, GALBENI SI VALEA SEACA DIN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU în desfasurare Programului Național de Investiţii ”Anghel Saligny” 4.156.099,55
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe în desfasurare PNRR – Componenta Componenta C15: Educație 2.156.349,71
CREȘTEREA CALITĂȚII  SERVICIILOR  LOCALE  DE  BAZA  PRIN ACHIZITIA  DE  MASINĂ DE TOCAT CRENGI ÎN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU în desfasurare Buget Local
Cresterea eficientei energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 1 din satul Valea Seaca, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Bacau în desfasurare AFM – Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice 3.546.127,19
Amenajare trotuar DC169 in Sat Nicolae Balcescu în desfasurare Buget Local
Producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu, la nivelul Comunei Nicolae Balcescu în desfasurare Poim 2014-2020 axa 11 specific 11.2 9.566.242,23
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Nicolae Balcescu, Judetul Bacau în desfasurare AFM  – Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 1.330.537,36
Amenajare si modernizare Piata Jitarie, sat Galbeni, comuna Nicolae Balcescu în desfasurare Buget Local
Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău în desfasurare Planului Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 91.672.045,44
CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDEȚUL BACAU în desfasurare PNRR – Componenta C10- Fondul Local, Axa I.1.4 – Mobilitate urbană durabilă 0,00
Reabilitarea energetică a Căminului Cultural din sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu în desfasurare PNRR – Componenta C5- Valul Renovarii 0,00
Amenajare drum Sat Larguta în desfasurare Buget Local
Modernizare strazi limitrofe in Satele Nicolae Balcescu, Valea Seaca din Comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau în desfasurare Buget Local
Cresterea eficientei energetice a Salii de sport Doina Melinte, apartinand Scolii Gimnaziale Nicolae Balcescu, din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău” în desfasurare AFM – Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice 3.224.828,98
EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE VALEA SEACĂ ȘI NICOLAE BĂLCESCU DIN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU , JUDEȚUL BACĂU în desfasurare Buget Local
Infiintarea sistemului de alimentare cu apa potabila in satul Larguta, Comuna Nicolae balcescu, judetul Bacau în desfasurare Buget Local
“AMENAJARE PARC NICOLAE BĂLCESCU” în sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu , judetul Bacau în desfasurare Buget Local
Construire Pod – in Sat Valea Seaca – Valea de jos în desfasurare Buget Local
Amenajare unei subtraversări destinate circulației pietonilor pe DN2 în desfasurare Buget Local
Construire drum colector paralel cu E85, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău în desfasurare Buget Local
STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU în desfasurare AFM – staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) 0,00
Panou avertizare circulatie E85 (2 buc) în desfasurare Buget Local
Actualizare Planul Urbanistic General (PUG) în desfasurare Buget Local
Amenajare accese la curți pe străzile Ioan Sociu, Stânjenelului, Frasinului, Crizantemelor, Crinilor și Republicii din sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău în desfasurare Buget Local
Realizare si dezvoltare sistem de distributie gaze naturale in localitatea Galbeni apartinatoare Comunei Nicolae Balcescu, judetul Bacau în desfasurare S.C. Delgaz Grid S.A. 3.104.614,80
Realizare si dezvoltare sistem de distributie gaze naturale in localitatea Valea Seaca si Buchila apartinatoare Comunei Nicolae Balcescu, judetul Bacau în desfasurare S.C. Delgaz Grid S.A. 4.637.451,42
Refacere zona afectata de calamitati pe DC 169, sat Valea Seaca, comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau în desfasurare Buget Local
Realizare masuri ISU la Gradinita N. Balcescu, Comuna Nicolae Balcescu, conform avizului ISU în desfasurare Buget Local
Extindere retea de gaze naturale in Sat Nicolae Balcescu în desfasurare Buget Local
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020 în desfasurare Buget Local
Extindere retea de iluminat public – Prelungirea Chiscului în desfasurare Buget Local
Amenajare strada Macului în desfasurare Buget Local
Amenajare trotuar DN2 partea de Est în desfasurare Buget Local
Puturi apa în desfasurare Buget Local
Realizare imprejmuire gradinita Valea Seaca în desfasurare Buget Local
Amenajare sport Scoala Valea Seaca în desfasurare Buget Local
Amenajare sport Scoala Nicolae Balcescu în desfasurare Buget Local
Amenajare rampa Scoala Nicolae Balcescu în desfasurare Buget Local