Denumire Obiectiv Investitii Stadiu Sursa de finantare
Construire Cladire multifunctionala in sat Valea Seacă, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău finalizat Buget Local
Construire dispensar uman in sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu finalizat Programul National de Dezvoltare Locala-PNDL, etapa a II-a
CREȘTEREA CALITĂȚII  SERVICIILOR  LOCALE  DE  BAZA  PRIN ACHIZITIA  DE  COMPACTOR ÎN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU finalizat 19.2 (GAL masura 4/6B )
PNDR 2014-2020
Modernizare infrastructură rutieră, satele Buchila, Galbeni şi Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău (1798 ml) finalizat Buget Local
Realizare Masuri ISU la Gradinita Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, conform Avizului de securitate la incendiu finalizat Buget Local
Amplasare indicatoare si limitatoare de viteza pe drumurile de interes local din Comuna Nicolae Balcescu, Jud Bacau finalizat Buget Local
Imbunatatirea infrastructurii educationale IT in Comuna Nicolae Balcescu, Jud. Bacau finalizat POC/882/2/4/
Achzitionare Statie autobuz finalizat Buget Local
Modernizare si extindere sistem video pe raza Comunei Nicolae Balcescu finalizat Buget Local
“Modernizare drumuri de interes local in Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Bacau” finantat prin PNDL I, -proiect nr 1023/2014 finalizat Buget Local
,,REALIZARE  RETEA  DISTRIBUTIE  GAZE NATURALE PE STRAZILE :BUDĂILOR, SOCULUI, SALVIEI, NEPTUN,PIETRICICA,SATURN,JUPITER SI ORHIDEELOR “- sat Nicolae Balcescu , comuna Nicolae Balcescu , judetul Bacau.  finalizat Buget Local
Realizare Masuri ISU la Gradinita Valea Seaca, comuna Nicolae Balcescu, conform Scenariului de securitate la incendiu finalizat Buget Local
Modernizare iluminat public in comuna Nicolae Bălcescu finalizat GAL
MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL BACAU finalizat 7.2 PNDR 2014-2020
Achiziție buldoexcavator si accesorii, Comuna Nicolae Bălcescu, Județul Bacău finalizat Buget Local
REALIZARE IMPREJMUIRE  SCOALA  NR.1 VALEA SEACA , COMUNA NICOLAE BALCESCU , JUDETUL BACAU finalizat Buget Local
REALIZAREA MASURILOR CONFORM SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU  IN VEDEREA  AUTORIZARII ISU  LA SCOALA NICOLAE BALCESCU , COMUNA NICOLAE BALCESCU , JUDETUL BACAU finalizat Buget Local
REALIZARE IMPREJMUIRE  SCOALA  GIMNAZIALA GALBENI , COMUNA NICOLAE BALCESCU , JUDETUL BACAU finalizat Buget Local
reparatii stadion SAT Nicolae Balcescu finalizat Buget Local
“Modernizare cladire primarie”, – zona Parter, din Sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, jud. Bacau finalizat Buget Local
Lucrari de refeacere a infrastructurii locale afectate de inudatii RU -Cobzaru si Gil Ionita finalizat Buget Local
Deviere conducta de aductiune din domeniul privat in domeniul public finalizat Buget Local
REALIZARE RETEA DISTRIBUTIE  GAZE  NATURALE PE STRAZILE BUDAILOR,SOCULUI, SALVIEI, NEPTUN,PIETRICICA,SATURN,JUPITER SI ORHIDEELOR ,SAT NICOLAE BALCESCU ,COMUNA NICOLAE BALCESCU , JUDETUL BACAU finalizat Buget Local
AMENAJARE PARCARE SPATE PRIMARIE  finalizat Buget Local
“REABILITARE STRADA SCOLII” sat Nicolae Balcescu,Comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau finalizat Buget Local
Modernizare drumuri locale în satele Nicolae Bălcescu şi Galbeni, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacau finalizat Buget Local
Extindere retea electrica zona SKUTU finalizat Buget Local
Extindere  retea electrica ZONA CIMITIR BUCHILA finalizat Buget Local
Extindere retea electrica STR CHISCULUI finalizat Buget Local
Extindere retea electrica  STR. SALVIEI finalizat Buget Local
Extindere retea electrica STR DRUMUL FRUMOS  SI LALELELOR finalizat Buget Local
Extindere retea electrica STR.SOCULUI finalizat Buget Local
Extindere retea electrica STR. BUDAILOR finalizat Buget Local
Lucrari de pod L=16 m afectat de inundatii in anul 2019, in sat Galbeni, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău finalizat Buget Local
Lucrari de refacere infrastructura locala afectata de inundatii in anul 2019, in sat Valea Seaca, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău finalizat Buget Local
Amenajare grup sanitar in Scoala Larguta, Comuna Nicolae Balcescu finalizat Buget Local
Modernizare cladire primarie finalizat Buget Local
EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU , JUDETUL BACĂU finalizat Buget Local
,,EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC STR.PREL.CHISCULUI ,, -sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu , Judetul Bacau finalizat Buget Local
Furnizare echipament de iluminat stradal pentru „Modernizare iluminat public în Comuna Nicolae Bălcescu, Judeţul Bacău” finalizat Buget Local