Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUD. BACĂU”


  Nume Data Fișier
TEMA DE PROIECTARE 09/05/2024 Descarcă
Caiet de sarcini 09/05/2024 Descarcă
model contract 09/05/2024 Descarcă
Instrucțiuni ofertanti 09/05/2024 Descarcă
Sectiunea-formulare 09/05/2024 Descarcă

Clarificări/ Notificări/ Decizii


Nu există nici un fișier găsit!

Oferta (tehnică și financiară) împreună cu documentele de calificare și alte documente însoțitoare se va transmite Autorității contractante astfel încât aceasta să poate fi primită cel târziu la data 16.05.2024 ora 10:00

Parola pentru acces fisiere : sediu2024