Conform Codului Administrativ începând cu anul 2020 hotărârile se regăsesc în Monitorul Oficial Local


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
16 17/02/2020 Privind încheierea unui contract de asistență juridică Descarcă

Privind încheierea unui contract de asistență juridică

Descarcă

15 17/02/2020 Privind mandatarea d-lui Anton ȘILER, având calitatea de primar al comunei Nicolae Bălcescu, în vederea semnarii contractului privind „Înfințarea distributie de gaze naturale în localitățile Valea Seaca, Buchila si Galbeni, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău” cu Delgaz Grid S.A Descarcă

Privind mandatarea d-lui Anton ȘILER, având calitatea de primar al comunei Nicolae Bălcescu, în vederea semnarii contractului privind „Înfințarea distributie de gaze naturale în localitățile Valea Seaca, Buchila si Galbeni, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău” cu Delgaz Grid S.A

Descarcă

14 17/02/2020 Privind majorarea taxei de concesiune cu indicele de inflație pentru anul 2020 Descarcă

Privind majorarea taxei de concesiune cu indicele de inflație pentru anul 2020

Descarcă

13 17/02/2020 Privind aprobarea tarifelor pentru chiria spațiilor medicale din comună Descarcă

Privind aprobarea tarifelor pentru chiria spațiilor medicale din comună

Descarcă

12 17/02/2020 Privind aprobarea bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu pentru anul 2020 Descarcă

Privind aprobarea bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu pentru anul 2020

Descarcă

11 30/01/2020 Privind aprobarea conturilor de executie pentru bugetul local si bugetul activitatilor finantate din venituri proprii pe trim. IV 2019 Descarcă

Privind aprobarea conturilor de executie pentru bugetul local si bugetul activitatilor finantate din venituri proprii pe trim. IV 2019

Descarcă

10 30/01/2020 Privind întocmirea registrului agricol doar în format electronic, începând cu data de 01.01.2020 Descarcă

Privind întocmirea registrului agricol doar în format electronic, începând cu data de 01.01.2020

Descarcă

9 30/01/2020 Privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018. Descarcă

Privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

Descarcă

8 30/01/2020 Privind avizarea de principiu a documentației PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI” în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, Județul Bacău”, beneficiar – Cristinel Daniel PATRAȘC Descarcă

Privind avizarea de principiu a documentației PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI” în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, Județul Bacău”, beneficiar – Cristinel Daniel PATRAȘC

Descarcă

7 30/01/2020 Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2020

Descarcă

Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2020

Descarcă

6 30/01/2020 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor executa cu persoanele apte de munca beneficiare ale Legii 416/2001 Descarcă

Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor executa cu persoanele apte de munca beneficiare ale Legii 416/2001

Descarcă

5 09/01/2020 Privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 Descarcă

Privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă