Achiziționare servicii de proiectare faza DALI+DTAC+PTh+DE pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare teren sport Şcoala Nicolae Bălcescu, din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”


  Nume Data Fișier
Contract proiectare Teren sport NB 09/04/2024 Descarcă
CU nr. 95 din 11.09.2023 09/04/2024 Descarcă
4. Caiet de sarcini teren sport NB 09/04/2024 Descarcă
6 Instrucțiuni ofertanti teren sport NB 09/04/2024 Descarcă
2.Tema de proiectare amenajare teren sport NB 09/04/2024 Descarcă

Clarificări/ Notificări/ Decizii


Nu există nici un fișier găsit!

Oferta (tehnică și financiară) împreună cu documentele de calificare și alte documente însoțitoare se va transmite Autorității contractante astfel încât aceasta să poate fi primită cel târziu la data 16.04.2024 ora 16:00

Parola pentru acces fisiere : sport2024