Achizitie: Servicii de proiectare faza DALI+DTAC+PTh+DE pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare teren sport Şcoala Valea Seacă, din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”


  Nume Data Fișier
6 Instrucțiuni ofertanti teren sport VS 13/03/2024 Descarcă
4. Caiet de sarcini teren sport VS 13/03/2024 Descarcă
2.Tema de proiectare amenajare teren sport VS 13/03/2024 Descarcă
1. Notă-Conceptuală – amenajare tern sport VS 13/03/2024 Descarcă

Clarificări/ Notificări/ Decizii


Nu există nici un fișier găsit!

Oferta (tehnică și financiară) împreună cu documentele de calificare și alte documente însoțitoare se va transmite Autorității contractante astfel încât aceasta să poate fi primită cel târziu la data 20.03.2024 ora 14:00 indicate si în prezentul anunț